your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
Контакти

 

 

ЛОНДОН
Victoria Green Line
Buckingham Palace Road
phone: +44 74 71405777
           +44 75 03836063
12, Worldsworth Parade
Green Lanes Wood Green
phone: +44 20 88890303
ВАРНА - централен офис
Централна Автогара, Сектор 4
моб: +359 884762215
тел: +359 52 501801
тел: +359 52 508040

СОФИЯ
 Автогара " Сердика"

/Трафик Маркет/офис 71

тел: +359 2 9808840
тел: +359 2 8321161

моб: +359 885 161595

ПЛОВДИВ
Ул. Гурко 25

тел: +359 32 621212
ВЕЛИКО ТЪРНОВОтел: + 359 62 656566

 

 

 

 

тел. 0700 18998 – НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА РЕЗЕРВАЦИИ
(на цената на един градски разговор от цялата страна)
e-mail:
office@balkanhorn.com

 

 

Лондон - 260 лв/£119

Прага - 125 лв/€65

Пилзен - 140 лв/€72

Бърно - 115 лв/€59