your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
Нашите препоръки и условия

Резервирайте своите места навреме. Сроковете за заплащане ще бъдат определени от нашия офис. Ако заплащането на билетите не бъде извършено в определения срок резервацията се анулира. Заплащането на билетите се извършва в брой или чрез банков превод. Отворените билети за връщане са валидни 6 месеца от датата на отпътуване. Багаж - 32 кг - 1 куфар или чантa с максимални размери 25 x 60 x 80 cm и един ръчен багаж на пътник, който се побира в багажното отделение над пътника и не пречи на останалите такива. Ръчен багаж, който не може да се събере в багажното отделение над пътника се поставя в товарното отделение на автобуса и се брои и таксува като допълнителен такъв. Ако пътника желае допълнителен багаж (до 15 кг) трябва да го заяви в момента на закупуване на билета, като за него се заплащат 50 лв или 20 лири.  Трети допълнителен багаж се взема само при наличие на място в багажните отделения и се таксува в зависимост от размера му. Фирмата не извършва превоз на непридружаван багаж.

Анулации: При анулиране на закупен билет се правят следните удръжки: до 7 дни преди датата на пътуване се удържат 30% от стойността на билета и останалата сума се възстановява; При анулация от 7 дни до 3 дни преди датата на тръгване се удържат 70% от стойността на билета; При анулация от 3 дни до 24 часа преди пътуването се удържат 90% от стойността на билета; 24 часа преди тръгването на автобуса от начална спирка (град Варна) не се допуска анулиране на закупен билет и не се възстановява никаква сума; Анулации на закупени билети за извънредни автобуси не се приемат и сумата за билета не подлежи на връщане. След отпътуване на автобуса не се възстановяват и презаверяват билети и пътникът е длъжен да закупи нов такъв.

Промяна на резервация: При промяна датата на пътуване или името на пътника на закупен вече билет се заплащат 30 лева; Промяна на датата на пътуване може да се извърши до 3 дни преди потегляне на автобуса. След това не се допускат такива, а е възможно само да се анулира билета. Всеки пътник има право само веднъж да промени дата на пътуването си. При втора такава промяна билета се анулира и фирмата има право да препродаде мястото на друг чакащ пътник. При двупосочен фиксиран или отворен билет и използвана вече първа посока на пътуване е възможна анулация като от стойността на двупосочния билет се приспада стойността на еднопосочен билет и от разликата се удържат 30% такса за анулиране. Анулиране на втора посока на пътуване е възможна само до 7 дни преди датата на втората посока. След това анулации не се правят и не се възстановява никаква сума.

Общите условия отбелязани на обложката на билета имат информационен характер. Ако информацията на обложката се разминава с информацията в общите условия за превоз на пътници поради направени каквито и да е промени, то единствено верни се явяват изнесените правила в сайта на фирмата.  

Чекирането в автобуса започва 30 min. и завършва 5 min. преди обявения час на тръгване. Незаетите места могат да бъдат продадени на чакащи пътници.

Пътниците носят отговорност за валидността и изрядността на своите документи. Фирмата не носи отговорност пред пътници, на които е отказано да бъдат допуснати в дадена страна, задържани на граница или при евентуални пътни проверки заради неизрядни документи или по друга причина. В тези случаи компенсация за билетите не се полага. Пътникът е длъжен да пази билета си до края на пътуването и да предоставя за проверка на съответните органи или служители на превозвача. Ако пътникът е изгубил или не носи своя билет той трябва да заплати такса от 30 лв за преиздаване на билета. 

Пътниците трябва да са запознати с митническите изисквания. В случай на необходимост при евентуална митническа проверка съответният пътник лично взема и показва багажа си на митницата. Всички багажи са с етикети поставени в присъствието на пътниците. Превозвачът носи отговорност само за багажа поместен в товарното отделение на автобуса. Съхранението на личния и ръчен багаж е отговорност на всеки пътник и при изгубен или откраднат такъв не подлежи на рекламация пред превозвача. Превозвачът не носи отговорност за забравени лични вещи в автобуса. По време на пътуване е абсолютно забранено на пътниците: да се консумира твърд алкохол, наркотици и друг вид психотропни вещества; да се пуши в салона или тоалетната; с поведението си да пречат на работата на екипажа или да създават неудобство за останалите пътници. Ако пътникът не спазва горните правила екипажът на автобуса има право да го свали във всеки един момент, като за остатъка на пътуването превозвачът не носи отговорност към пътникът  и не му възстановява стойността на неосъщестеното такова.

Всички места в автобуса са еднакво комфортни. В случай на необходимост превозвачът има право без предварително предупреждение да променя указаното в билета място, като това не е повод за рекламация от страна на пътника.

Рекламации се приемат в писмена форма до един месец след датата на пътуване и трябва да бъде придружена с копие на билет или съответно с багажен стикер. Неизправности по отношение на функционалността на автобусните съоръжения (напр. тоалетна) свързани с комфорта по време на пътуване не са повод за рекламации.

Цената на Вашия билет включва:

• Превоз по посочения маршрут и дата и застраховка на местото в автобуса. Отворените билети са валидни 6 месеца от датата на отпътуване. Резервирайте Вашето обратно пътуване във възможно най-ранен срок, като при липса на места превозвачът не носи отговорност и не е повод за рекламация;
• Безплатни кафе или чай всяка сутрин.
• Багаж – 1 куфар или чанта до 32 кг с максимални размери 25 x 60 x 80 cm плюс един ръчен багаж на пътник, който се побира в багажното отделение над пътника и не пречи на останалите такива. Ръчен багаж, който не може да се събере в багажното отделение над пътника се поставя в товарното отделение на автобуса и се брои и таксува като допълнителен такъв. Ако пътника желае допълнителен багаж (до 15 кг) трябва да го заяви в момента на закупуване на билета, като за него се заплащат 10 лв или 5 лири.  Трети допълнителен багаж се взема само при наличие на място в багажните отделения и се таксува в зависимост от размера му.

За Вашето удобно пътуване ще се грижи екипажът с молба за:


• Спазване на чистота поради невъзможност за почистване по време на пътуването.
• При преминаване на граници да не напускате автобуса, тъй като това може да доведе до нежелани затруднения с граничните власти.
• При зареждане с гориво и почивки не се отдалечавайте от автобуса и пушете само на определените за това места.
• Ползвайте WC в автобуса само в краен случай поради невъзможност от поддържане и презареждане по време на пътуването, само в седнало положение от мъже и жени. Преди ползване прочетете допълнителната инструкция в WC.
• Включването на видеосистемата и климатичната инсталация се извършва централно от екипажа.

 

 

Лондон - 260 лв/£119

Прага - 125 лв/€65

Пилзен - 140 лв/€72

Бърно - 115 лв/€59